Muslimský svátek EID al-Adha

Sinimar  /  Novinky, aktuality  /  Muslimský svátek EID al-Adha
Publikováno: 17.10.2012

Na konci Hajj, což je každoroční pouť do Mekky, muslimové na celém světě slaví svátek Eid al-Adha, také známý jako Eid al-Qurban a nebo al-Eid al-Kabir.

Na konci Hajj, což je každoroční pouť do Mekky, muslimové na celém světě slaví svátek Eid al-Adha, také známý jako Eid al-Qurban a nebo al-Eid al-Kabir.

Eid al-Adha nebo také svátek obětí je jedním z největších náboženských svátků, které musilimové slaví a připomíná ochotu a poslušnost Abraháma, který obětoval svého syna Ibrahima Bohu. Oběť, kterou představoval beránek, je rozdělována rovnými díly na tři části. Jedna třetina je pro nejbližší rodina a příbuzné, druhá třetina je pro přátelé a známé a třetí třetina ne ale poslední část je věnována chudým. Akt symbolizuje ochotu vzdát se věci, které jsou přínosem pro muslimy, aby se naplnili Alláhova přikázání. Symbolika oběti představuje ochotu vzdát se některých vlastních štědrostí s cílem posílit vazby přátelství a pomoci těm, kteří jsou v nouzi.

Ráno v den Eid al-Adha se muslimové po celém světě zúčastňují na ranních modlitbách v jejich místních mešitách. Po modlitbách se mezi sebou rodiny a přátelé navštěvují a vyměňují si pozdravy a dárečky. V určitém okamžiku členové rodiny navštíví místní farmu, kde je možné vykonat obět zvířete. Takto získané maso je brzy rozdělené v průběhu svátků a nebo krátce poté.

V tento den všichni muslimové nosí nové oblečení, ženy se krášlí hennou, nosí mnoho doplňků. Muslimové také zdobí svoje domy vlastním speciálním způsobe, aby vytvořili pocit svátků obětí všem členům rodiny.