Význam Ramadanu

Sinimar  /  Novinky, aktuality  /  Význam Ramadanu
Publikováno: 04.08.2011

Označení Ramadan je odvozeno z arabského kořene slova ramida nebo ar- ramad, který znamená vyprahlost. Od stejného slova je odvozen výraz ramdaa - písek rozpálený sluncem. Někteří lidé tvrdí, že měsíc je takto pojmenován proto, že se během Ramadanu spalují hříchy dobrými skutky, stejně jako slunce spaluje zemi. 

Muslimové věří, že během tohoto měsíce byl proroku Mohhamedovi zjeven Korán samotným Alláhem, a proto je tento měsíc pro ně připomínkou jejich víry. Základní náboženské povinnosti každého muslima zahrnují 5 piliřů: 

- vyznání víry ( šaháda)

- vykonávání modliteb 5x denně ( salat )

- placení náboženské daně ( zakát )

- půst v měsíci Ramadanu ( saum )

- pouť do svatého města Mekky ( hadždž )

Půst jako povinnost (fard) byl přikázán všem dospělým a zdravým muslimům v 2.roce hidžry ( r.623 ). V měsíci Ramadanu se postí muslimové na celém světě, což rozvíjí pocit sounáležitosti a příslušnosti k muslimské obci. Kdo je toho schopen, měl by během Ramadanu přečíst celý Korán.

 Půst během Ramadanu má především duchovní rozměr. Postící se člověk má porozumět tomu, jak se cítí lidé, kteří hladovějí, jaké to je mít prázdný žaludek. Učí člověka vnímat utrpení s těmi, kdo neměli v životě takové štěstí nebo se narodili do těžkých podmínek. Muslimové věří, že půst vede k tomu, aby si člověk více vážil věcí, které jinak považuje za samozřejmost - dokud mu nechybí! Měsíc Ramadan je považován také za měsíc dobročinnosti a štědrosti, proto jsou muslimové vybízeni k tomu, aby se věnovali charitě a pomáhali potřebným.

Posledních deset dní Ramadanu je považováno za obzvlášť důležité, zejména 27.noc, která je nazývána " nocí moci " nebo "nocí osudu". Všeobecně se věří, že právě o této noci byl proroku Mohammedovi zjeven celý Korán. Mnozí muslimové tyto poslední dny tráví celonočními modlitbami a recitováním Koránu.

 

 

„Ramadán představuje zápas, boj proti vašim vnitřním lidským tužbám. Sawm (čti saum, arabsky půst) znamená mnohem více než zdržení se od jídla, pití, cigaret a sexuálního styku od východu do západu slunce; rovněž není určen lidem na odiv. Je to soukromá záležitost, jen mezi vámi a Bohem. Je to zápas proti vnitřnímu člověku. Současně je to také období, ve kterém si člověk uvědomí svou osobní slabost. Pokud tajně svůj půst přerušíte, zůstane to mezi vámi a Bohem; tak se z půstu stává každoroční zkouška víry, která trvá celý měsíc.“
Hanifa Deen, muslimský autor