Zdravotnictví a zdraví v SAE

Sinimar  /  Blog  /  Zdravotnictví a zdraví v SAE
Publikováno: 30.06.2021

Zdravotní rizika

V Emirátech nehrozí žádná výraznější zdravotní rizika. Opatrnost se však vyplácí při pobytu na slunci, které je v těchto zemích velice prudké, a to i v oblastech s vyšším prouděním vzduchu. Vánek tělo ochlazuje a tak se na pečlivou ochranu lehce zapomíná. Chraňte vaše tělo pomocí opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem a používejte pokrývku hlavy a kvalitní sluneční brýle.

  • Důkladně dodržujte v SAE pitný režim.
  • Zdravotní potíže by také mohly vyvolat časté přechody z vysoce klimatizovaných prostor do venkovního prostředí, kde se teplota extrémně liší především v létě. Doporučuje se nenastavovat si v hotelových pokojích klimatizaci na příliš nízké teploty.
  • Opatrnost se vyplácí také mimo město, kde se mohou vyskytovat živočichové jako hadi a štíři, nebo při koupáni v moři, kdy není záhodno se dotýkat neznámých mořských živočichů, kteří mohou popálit, nebo jinak poranit, pokud se jich budete dotýkat.
  • Co se týká hygieny, nemusíte se obávat nákazy z potravin a nápojů v SAE. Kvalita potravin je velmi vysoká, obecně se dá říci, že o mnoho vyšší než v ČR.
  • Voda k pití se však doporučuje mimo města balená.
  • Očkování jsou pouze doporučená, a to proti virové hepatitidě typu A a B, tyfu, tetanu a vzteklině. Pokud se pro některá doporučená očkování rozhodnete, je nutno je podstoupit alespoň 8 týdnů před odjezdem do SAE. Není to však nezbytně nutné.Poradit se můžete se svým lékařem, nebo přímo v některém z očkovacích center v ČR.
  • V případě zdravotních komplikací v SAE jsou vám k dispozici kvalitní soukromá zdravotnická zařízení, která zde převažují.
  • Lékařská péče pro občany ČR není bezplatná a ceny za ošetření jsou poměrně vysoké.
  • Nezapomeňte si zajistit mít kvalitní cestovní připojištění. Za běžné vyšetření v soukromých klinikách zaplatíte asi 100 AED, dále se cena odvíjí od provedených lékařských úkonů a předepsaných léků