+420 515 545 119  |  sinimar@sinimar.eu  |  SKYPE: sinimar.tour

Smluvní podmínky

Zájemce o zprostředkování vystavení víza (dále jen „zájemce“) bere na vědomí, že na vízum není právní nárok a že ani v případě zamítnutí žádosti imigračními úřady SAE o vstupní vízum či pokud nebude vstupní vízum vyřízeno včas, a to především v urgentních případech není vracen poplatek a CK Sinimar Tour (dále jen Zprostředkovatel) nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody. Zprostředkovatel se zavazuje dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů (Zák. 101/2001 Sb.). Zájemce dává Zprostředkovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů k podání takové žádosti. Poskytnuté osobní informace budou Zprostředkovatelem použity výhradně k podání žádosti o vstupní vízum do SAE a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Prohlášení žadatele o víza

Zájemce o zprostředkování vystavení víza (dále jen „zájemce“) do Spojených arabských emirátů (dále jen „SAE“) vysloveně prohlašuje a níže svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí, že pro případ, kdy svým protiprávním jednáním poruší po dobu svého pobytu na území SAE místní zákony či jiné předpisy SAE, bere veškerou odpovědnost z takového jednání na svojí osobu. Zájemce dále prohlašuje, že pokud na základě takového protiprávního jednání budou ze strany úřadů SAE jakýmkoliv způsobem proti společnosti zajišťující víza do SAE (dále jen „ sponzor“) pro zájemce, vyvozeny majetkové sankce (zejména uložené pokuty), či jiné postihy, u kterých bude patrná příčinná souvislost s protiprávním jednáním zájemce zavazuje se zájemce k uhrazení takové majetkové újmy k rukám Sinimar Tour s.r.o., IČ 28617100. Pro případ neuhrazení svoluje zájemce k vymahatelnosti takové újmy a nákladů s tímto spojených k rukám Sinimar Tour s.r.o., IČ 28617100 před obecnými soudy a v souladu se zákony platnými v České republice.

Zájemce svým podpisem potvrzuje, že si je vědom svého protizákonného konání v případě vykonávání práce či poskytování jakýchkoli služeb bez příslušných povolení úřadů SAE.

Stáhněte si Prohlášení žadatele o víza.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Sinimar Tour s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří Sinimar Tour sro . Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zajištění zájezdu (dále jen Smlouvy o zájezdu), kterou Sinimar Tour s.r.o. uzavírá s objednatelem zájezdu.

Stáhněte si Všeobecné smluvní podmínky Sinimar Tour.

POČASÍ V DUBAJI, SAE
sobota
17. duben
Polojasno
Polojasno
26°C
neděle
18. duben
Polojasno
Polojasno
25°C
AKTUÁLNÍ ČAS
PRAHA:
DUBAJ:
[DST = letní čas]
AKTUÁLNÍ KURZY
1 USD = 21.820 CZK
1 AED = 5.958 CZK
Proč cestovat právě
se Sinimar Tour?
  • Osobní znalost prostředí v SAE
  • Asistence a pomoc přímo v SAE
  • Specializace na Arabský poloostrov
  • Rady a doporučení pro cestování
  • Osobní vazby a kontakty
  • Osobní zkušenosti s poskytovanými službami
  • Uspokojení individuálních požadavků
  • Reference od osobností z oblasti business, sportu, politiky aj.